המרכז למשפט, מדע וטכנולוגיה

הקמפוס החברתי ללימודי תעודה

פרקטיקה יישומית

לימוד עיוני לצד הכשרה פרקטית. דוגמאות וחומרי עזר.

מגוון צורות לימוד

לימוד מרחוק, הרצאות פרונטליות, הרצאות וובינר ולימוד אישי בקצב שלך.

לימודי תעודה

בואו להתמקצע בתפקידים החדשים במשק.

הקורסים הנבחרים

בקרוב
אשה בכסא גלגלים בראיון

ממוני תעסוקה

גוף ציבורי המעסיק 100 ומעלה, צריך למנות "ממונה תעסוקה", ממונה תעסוקה הינו אדם האחראי לרכז את כל נושא העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון, לדאוג להתאמת מקום העבודה, ולסייע למעסיק לעמוד בדרישות הדין.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/5 צעדים

חינם

הנגשת המתמטיקה לגיל הרך

קורס יחודי המכשיר את הילד לחשיבה יצירתית, תוך הקניית כלים ושיטות חדשניות להוראת המתמטיקה לגיל הרך, תוך שילוב משחקי חקר ודיאלוג עם עולמו הפנימי של הילד.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/1 צעדים

היברידי

ליקויי בניה והנגשת מבנים

הקניית ידע בזיהוי ליקויי בניה, חריגות בנייה ועוד. יישום חוקי התכנון והבניה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תקנות הנגישות והתקנים הישראליים הרלוונטיים.  

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/10 צעדים

היברידי

רכזי נגישות

כל גוף המספק שירות ציבורי ומעסיק 25 עובדים ומעלה, חייב למנות רכז נגישות. רכז נגישות הינו האדם הממונה על התאמות הנגישות בארגון.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/17 צעדים

בזום
סטודנטים בהרצאה

יועצים לדיני נגישות

יועצים לדיני נגישות, מותאם למשפטנים.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/1 צעדים

היברידי
עובדים בהרצאה

הדרכת עובדים

על נותן השירות הציבורי, החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות, להנחות את צוות העובדים שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, את הממונים הישירים עליהם וכן את "נושאי המשרה" על פי דין שתפקידם לספק שירות לציבור.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/11 צעדים

בקרוב
האקר יושב על גג בנין

הכרות עם עולם הסייבר

העולם הדיגיטלי היום דורש חשיפה לידע נרחב, מגוון ועדכני בתחום הסייבר. לרבות בנושאי טכנולוגית המחשוב ומערכות ההפעלה השונות, הכרת פתרונות הגנה, הבנת מודלי הצפנה אימות והזדהות ועוד.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/0 צעדים

בקרוב
פתיחת מנעול באמצעות טלפון סלולרי

הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

הזכות לפרטיות הינה אחת מזכויות האדם החשובות בישראל. עניינה של הזכות לפרטיות הינה בשמירה על האוטונומיה של האדם, בשמירה על צנעת חייו וענייניו האישיים.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/0 צעדים

בקרוב
אדם מצביע על לוח וירטואלי

סייבר לדירקטורים ונושאי משרה

נושאי משרה רבים אינם מודעים להיקף אחריותם בגין מחדלים, ליקויים בטיחותיים ותקלות שונות במקום עליו הם ממונים, בין במישרין ובין בעקיפין ולכן קיימת חשיבות רבה להגברת המודעות של סכנות הסייבר בקרב נושאי המשרה בארגון.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/0 צעדים

בקרוב
האקר על רקע כחול

התמודדות עם איומי סייבר

לאורך השנים התגלתה עוצמת הנזק של הפשיעה הקיברנטית בעולם. גניבת מידע בעלות של מיליארדי דולרים, גרימת נזק בלתי הפיך לארגונים, תוך פגיעה באמינותן של המערכות. הנזק יגדל ביחס ישר להגדלת התלות בצורות המחשוב השונות.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/0 צעדים

בזום

הנגשת אתרי אינטרנט

תקנות הנגישות לשירות קובעות כי כל גוף המספק שירות ציבורי או מידע על אודות השירות הציבורי, באמצעות האינטרנט, (לרבות באפליקציה סלולריות) חייב להנגישם לאלתר.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/3 צעדים

בקרוב

עיצומים כספיים והתראות מנהליות

בנסיבות בהן קיים חשד להפרה של ההוראות שבחוקי העבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מוסמך לקיים הליכי בירור וחקירה. החוק להגברת האכיפה מסמיך את המשרד לנקוט בהליכים לאכיפה מנהליים כנגד המעסיק ובמקרים מסוימים נגד מנכ"ל של מעסיק שהוא תאגיד ונגד מזמין שירות.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/0 צעדים

היברידי

כללי הזהב לעסקת נדל"ן מוצלחת ובטוחה

הקניית כלים מקצועיים ושיטות פרקטיות לכל מי שעומד בפני ביצוע עסקת מקרקעין, מכירה או קניה של נכס.

לפרטים והרשמה

0% הושלם
0/5 צעדים


הכשרות מקצועיות

קולז פרצופים
לימודים באוירה אחרת

בחרו ממגוון הקורסים שלנו, העשירו את ידיעותיכם והתמקצעו בתחומים חדשים עבורכם כך שתוכלו להפיק את המיטב.

פלטפורמת הלימוד וההדרכה  שלנו כוללת מגוון שיטות לימוד באמצעותן ניתן לצפות במגוון קורסים, סרטונים, מצגות ומבחנים. מכלול שלם של מידיות שונות באמצעותן תעשירו את ידיעותיכם.

המרצים שלנו, מביאים לכם את המידע העדכני ביותר בתחומי הלימוד השונים, הינם בעלי וותק וניסיון רב כל אחד בתחומו.

שותפים עסקיים

תמונות בוגרים