סטודנטים בהרצאה

יועצים לדיני נגישות

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
1600 ש'ח (כולל מע'מ)
קורס
חומרי עזר

טרם נרשמת לקורס זה.


הכשרת עומק בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בתקנות ובתקנים הרלוונטיים.

ההכשרה כיועץ לדיני הנגישות משלבת בתוכה ידע רחב בתחום דיני הנגישות, המאפשרת לעוסקים בה לשלוט ברזי התחום, לייעץ לחברות ולפרטים, לכתוב כתבי בית דין בנושא ולייצג נאמנה את לקוחותיהם שהם אנשים עם מוגבלות, תוך עיצוב הפסיקה בישראל.

הקורס מיועד לעורכי דין, מגשרים, יועצים משפטיים, עובדים בכירים בארגון בעלי יכולת הובלת תחום הנגישות בארגון.

הקורס הינו בהתאם לחוק ולתקנות.

הרצאות
סרטונים
 שעות

פתיח הרצאה ראשונה

קורס פרונטלי

8 שעות
2 מפגשים
מסלול בוקר/אחר הצהרים

קורס בזום

8 שעות
2 מפגשים
ימים 15/02, 08/02
שעות 10:00-13:00

נושאי הקורס

  • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התקנות והתקנים.
  • איסור אפליה והזכות לנגישות.
  • מיהו החייב בהנגשת המקום והשירות.
  • הנגשת שירותי האינטרנט.
  • אכיפה ועונשין, פטורים והקלות.
  • מתודולוגיה לבניית תיק לקוח בנושא נגישות.

ריכוז אקדמי

איתן עמרם, עורך דין וטכנולוג

העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודת בוגר קורס "יועצים לדיני נגישות".

בקשה לקבלת פרטים

    הבוגרים שלנו

    בוגרי הקורס