סטודנטים בהרצאה

רכזי נגישות

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
1,800 ש'ח (כולל מע'מ)
קורס
חומרי עזר

טרם נרשמת לקורס זה.


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מחייב כל גוף המספק שירות ציבורי ומעסיק 25 עובדים ומעלה, למנות "רכז נגישות"

הפרת חובה זו, מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של עד 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק.

רכז נגישות הינו האדם הממונה על התאמת הנגישות בארגון. בקורס זה נתמקד בתפקיד רכז הנגישות בארגון ונצייד אותו בכלים מעשיים ובהקניית ידע על מנת שיוכל למלא את תפקידו כראוי.

כמו כן, נתמקד במהות תפקידו של רכז הנגישות, נלמד כיצד יש לספק שירות נגיש, מהן דרישות החוק למתן מידע נגיש (לבקשת אדם עם מוגבלות) ואלו פעולות יש לבצע על מנת שמקום מתן השירות, יהיה נגיש, לרבות הנגשת מתו"ס.

הקורס מיועד לעורכי דין, משפטנים, למנהלים, עובדים בכירים בארגון בעלי יכולת הובלת תחום הנגישות בארגון.

הקורס הינו בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

12 הרצאות
39 סרטונים
 5:35 שעות

פתיח הרצאה ראשונה

קורס פרונטלי

12 שעות לימוד
3 מפגשים
מסלול בוקר/אחר הצהרים

קורס היברידי

12 הרצאות 
39 סרטונים
 

תכני הקורס

 • הכרת החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים.
 • עקרונות יסוד של חוק שוויון זכויות.
 • הזכות לשוויון ואיסור אפליה.
 • הנגשת השירות, המידע והאינטרנט.
 • תפקיד רכז הנגישות בארגון.
 • מתן כלים מעשיים והקניית ידע לרכז הנגישות במילוי תפקידו.
 • היבטים פלילים ואזרחים בעולם הנגישות.

ריכוז אקדמי

איתן עמרם, עורך דין וטכנולוג.

העומדים בדרישות הקורס, יקבלו תעודת בוגר קורס "רכזי נגישות".

בקשה לקבלת פרטים

  הבוגרים שלנו

  בוגרי הקורס

  תוכן הקורס

  הרחב הכל
  זכויות אנשים עם מוגבלות
  אמנה, חוק ותקנות
  הזכות לנגישות ואיסור אפליה
  רכז הנגישות
  הנגשת המידע
  הנגשת שירותי האינטרנט
  הנגשת מקום מתן השירות
  התאמות בנוהלים ובנוהגים
  סוגי המוגבלויות
  פתרונות נגישים
  פטורים והקלות
  אכיפה ועונשין