החשבון שלי

קורסים והדרכות שביצעתי

הקורסים המבוקשים

300 ש'ח
אשה בכסא גלגלים בראיון

ממוני תעסוקה

גוף ציבורי המעסיק 100 ומעלה, צריך למנות "ממונה תעסוקה", ממונה תעסוקה הינו אדם האחראי לרכז את כל נושא העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון, לדאוג להתאמת מקום העבודה, ולסייע למעסיק לעמוד בדרישות הדין.

קרא עוד

0% הושלם
0/5 צעדים

Free

הנגשת המתמטיקה לגיל הרך

קורס יחודי המכשיר את הילד לחשיבה יצירתית, תוך הקניית כלים ושיטות חדשניות להוראת המתמטיקה לגיל הרך, תוך שילוב משחקי חקר ודיאלוג עם עולמו הפנימי של הילד.

קרא עוד

0% הושלם
0/1 צעדים

2,600 ש'ח

ליקויי בניה והנגשת מבנים

הקניית ידע בזיהוי ליקויי בניה, חריגות בנייה ועוד. יישום חוקי התכנון והבניה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תקנות הנגישות והתקנים הישראליים הרלוונטיים.  

קרא עוד

0% הושלם
0/2 צעדים

1,000 ש'ח
סטודנטים בהרצאה

רכזי נגישות

כל גוף המספק שירות ציבורי ומעסיק 25 עובדים ומעלה, חייב למנות רכז נגישות.

קרא עוד

0% הושלם
0/17 צעדים

1,500 ש'ח
סטודנטים בהרצאה

יועצים לדיני נגישות

יועצים לדיני נגישות, מותאם למשפטנים.

קרא עוד

0% הושלם
0/1 צעדים

300 ש'ח
עובדים בהרצאה

הכשרת עובדים

על נותן השירות הציבורי, החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות, להנחות את צוות העובדים שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, את הממונים הישירים עליהם וכן את "נושאי המשרה" על פי דין שתפקידם לספק שירות לציבור.

קרא עוד

0% הושלם
0/0 צעדים

בקרוב
האקר יושב על גג בנין

הכרות עם עולם הסייבר

העולם הדיגיטלי היום דורש חשיפה לידע נרחב, מגוון ועדכני בתחום הסייבר. לרבות בנושאי טכנולוגית המחשוב ומערכות ההפעלה השונות, הכרת פתרונות הגנה, הבנת מודלי הצפנה אימות והזדהות ועוד.

קרא עוד

0% הושלם
0/0 צעדים

בקרוב
פתיחת מנעול באמצעות טלפון סלולרי

הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

הזכות לפרטיות הינה אחת מזכויות האדם החשובות בישראל. עניינה של הזכות לפרטיות הינה בשמירה על האוטונומיה של האדם, בשמירה על צנעת חייו וענייניו האישיים.

קרא עוד

0% הושלם
0/0 צעדים

בקרוב
אדם מצביע על לוח וירטואלי

סייבר לדירקטורים ונושאי משרה

נושאי משרה רבים אינם מודעים להיקף אחריותם בגין מחדלים, ליקויים בטיחותיים ותקלות שונות במקום עליו הם ממונים, בין במישרין ובין בעקיפין ולכן קיימת חשיבות רבה להגברת המודעות של סכנות הסייבר בקרב נושאי המשרה בארגון.

קרא עוד

0% הושלם
0/0 צעדים

בקרוב
האקר על רקע כחול

התמודדות עם איומי סייבר

לאורך השנים התגלתה עוצמת הנזק של הפשיעה הקיברנטית בעולם. גניבת מידע בעלות של מיליארדי דולרים, גרימת נזק בלתי הפיך לארגונים, תוך פגיעה באמינותן של המערכות. הנזק יגדל ביחס ישר להגדלת התלות בצורות המחשוב השונות.

קרא עוד

0% הושלם
0/0 צעדים

500 ש'ח
מקלדת ועליה סמל נגישות

הנגשת אתרי אינטרנט

תקנות הנגישות לשירות קובעות כי כל גוף המספק שירות ציבורי או מידע על אודות השירות הציבורי, באמצעות האינטרנט, (לרבות באפליקציה סלולריות) חייב להנגישם לאלתר.

קרא עוד

0% הושלם
0/3 צעדים

בקרוב

עיצומים כספיים והתראות מנהליות

בנסיבות בהן קיים חשד להפרה של ההוראות שבחוקי העבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מוסמך לקיים הליכי בירור וחקירה. החוק להגברת האכיפה מסמיך את המשרד לנקוט בהליכים לאכיפה מנהליים כנגד המעסיק ובמקרים מסוימים נגד מנכ"ל של מעסיק שהוא תאגיד ונגד מזמין שירות.

קרא עוד

0% הושלם
0/0 צעדים

בקרוב
הורים וביתם התינוקת בחדר ילדים

כללי הזהב לעסקת נדל"ן מוצלחת ובטוחה

הקניית כלים מקצועיים ושיטות פרקטיות לכל מי שעומד בפני ביצוע עסקת מקרקעין, מכירה או קניה של נכס.

קרא עוד

0% הושלם
0/0 צעדים