אשה בכסא גלגלים בראיון

ממוני תעסוקה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
480 ש'ח (כולל מע'מ)

טרם נרשמת לקורס זה.


גוף ציבורי המעסיק 100 ומעלה, צריך למנות בארגונו “ממונה תעסוקה”

ממונה תעסוקה הינו אדם האחראי לרכז את כל נושא העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון, לדאוג להתאמת מקום העבודה, ולסייע למעסיק לעמוד בדרישות הדין.

הקורס מיועד לעובדי משאבי אנוש, רווחה, חינוך  ולאנשים בעלי זיקה לנושא.

 הרצאות
 סרטונים
 שעות

פתיח הרצאה ראשונה

קורס פרונטלי

4 שעות
מפגש אחד
מסלול בוקר/אחר הצהרים

קורס בזום

4 שעות
מפגש אחד
מסלול בוקר/אחר הצהרים

תכני הקורס

  • הכרת החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים.
  • עקרונות יסוד של חוק שוויון זכויות.
  • העסקת עובדים עם מוגבלות.
  • חסמים בהעסקת אנשים עם מוגבלות.
  • איסור אפליה בתעסוקה, צו הרחבה.
  • היבטים פלילים ואזרחים בעולם הנגישות.

העומדים בדרישות הקורס, יקבלו תעודת בוגר קורס "ממוני תעסוקה".

בקשה לקבלת פרטים

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

מהווי הקורס