תקנון שימוש באתר האינטרנט lms.org.il 

כללי
1.      אנו מברכים אותך על שבחרת לגלוש, באתר האינטרנט בכתובת lms.org.il  (להלן: "אתר"), של "המרכז למשפט מדע וטכנולוגיה (ע"ר)", (להלן: "הארגון"), מרחוב מוטה גור 5, פתח תקווה.
2.      עם שימושך באתר זה ובתכנים המצויים בו, הנך נותן בזאת את הסכמתך המוחלטת לקיים אחר הכתוב בהסכם שימוש זה שלהלן.
3.      השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין הארגון. הנך מתבקש לקרא הסכם זה בעיון ולפעול על פיו. לארגון שמורה הזכות לשנות את האמור בו בכל עת, וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד פרסום השינוי באתר. התקנון המחייב לגבי כל הזמנה/פעולה הוא התקנון המופיע באתר בעת ביצוע הפעולה.
מהות התכנים
4.      התכנים המופיעים באתר נועדו לספק לך מידע ושירותים אודות הקורסים והשירותים שלנו.
אחריות
5.      המידע והתכנים המופיעים באתר זה, ניתנים כמות שהם ("AS IS") וללא אחריות מכל סוג שהוא.
מדיניות פרטיות
6.      פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.
7.      תכנים המוזנים או הנאספים במהלך הפעילות באתר, מאובטחים ומנגנוי האבטחה אינם מאפשרים  לגולשים אחרים לצפות בפרטים אלו.
8.      יחד עם זאת, הארגון רשאי להשתמש בפרטיך על מנת ליצור עמך קשר לרבות ייעול ושיפור השירותים שהוא מציע באתר.
9.      כמו כן הינך יכול בכל עת, להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה בגוף המייל/הודעה שנשלח אליך.
זכויות קניין רוחני
10.  כל המידע המצוי באתר, לרבות הנתונים, התמונות, הסרטונים, עיצוב האתר, סימניו המסחריים בו וכו', הינם רכושו של הארגון או שנרכש ע"י הארגון כדין ואין לראות במידע ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים זכות ו/או הסכמה ו/או רישיון כל שהוא בקניינו הרוחני של הארגון או של צדדים שלישיים. הינך מתחייב שלא לעשות שימוש כל שהוא במידע המצוי בדפי האתר, במלואם ו/או בחלקם לרבות שימוש מסחרי, בין ישיר בין עקיף ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של הארגון.
קורסים דיגיטליים
11.  כחלק ממגוון שירותי האתר, מספק הארגון קורסים והדרכות בצורה דיגיטלית ובאמצעות תוכנת ה ZOOM ודומיה, כחלק מהשירות לאחר שבצעת ההרשמה הנך רשאי לקבל השירות בתנאים הבאים:
  11.1.  השימוש בהדרכה הדיגיטלית/וובינרים יתאפשרו רק למשתמש אשר רכש את הקורס המתאים בצורה חוקית.
  11.2.  הגישה להדרכה הדיגיטלית תתאפשר לרוכש מיום רכישת הקורס/הוועידה הדיגיטלי ועד ל  90 ימים ממועד הרכישה.
מדיניות לביטול העסקה/החזרים
12.  ביטול השתתפות בקורס מכל סיבה שהיא, יש לבצע באמצעות הודעה בדוא"ל לכתובת lst.info.org@gmail.com ולוודא את קבלת הדוא"ל במשרדי הארגון בטל 03-7746699.
13.  בכל במקרה של ביטול העסקה מכל סיבה שהיא – תחויב בתשלום דמי ביטול בסך 250  .
14.  ביטול רישום לקורס/הרצאה (בעסקה מרחוק) בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בתכני הקורס, תחויב בדמי ביטול בגובה של 5% מסך עלות הקורס המלא או 100 ₪, הנמוך מבין השניים.
15.  במידה ונעשה שימוש בשתי הרצאות ומעלה של תכני הקורס – לא יינתן כל החזר.
תנאי שימוש בבלוג
16.  בין ייתר השירותים והמידע שמספק האתר, קיים בו מנגנון בלוגים.
17.  הנך מתחייב לפרסם בבלוג תכנים בנושא הבלוג בלבד ושאין בהם כדי פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או קבוצה ו/או הארגון ו/או כל גורם אחר, כמו כן להימנע מפרסום מסחרי.
18.  הנך מצהיר כי אתה הבעלים החוקי של התכנים שהנך מעלה וכי תכנים אלו אינם מפרים או יפרו זכות יוצרים מכל סוג שהוא.
19.  הנך מצהיר כי אתה מיפה את כוחו של הארגון ו/או מי מטעמו אתר להסיר מעליו/ה כל אחריות  בגין פעולות שביצע ו/או תכנים פוגעים שהעלה ולהעביר אליו כל תביעה או דרישה במידה ותהיה. בנוסף המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או את בעלי האתר בכל נזק ו/או הוצאה שתהיה להם בגין פעולות ו/או פרסומים שהעלה.
20.  הנך  מתחייב שלא להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע ו/או לעודד ביצוע עבירה על פי חוקי מדינת ישראל.
21.  הארגון שומר לעצמו את הזכות לסנן ו/או למחוק כראות עיניו תכנים ו/או תגובות לרבות תכנים שאינם עומדים במסגרת הכללים הקבועים בהסכם שימוש זה.
מקום השיפוט והחלת הדין
22.  על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
שונות
23.  האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) ואינו מיועד לקטינים.
24. הנך נותן בזאת לארגון את הסכמתך לקבל מאת הארגון פרטים אודות הקורסים והתכנים המוצעים באתר הלימוד, לרבות דברי פרסומת לתיבת הדוא"ל שלו.
25.  מארגן הקורס שומר לעצמו את הזכות לשנות ולהתאים את מועדי ותכני הקורס.
26. הנך מצהיר כי, ידוע לך שהתקנון מעודכן מעת לעת ויכולים להיות שינויים בחוק/בתקנות שהארגון לא עידכן ו/או התאים את תנאיו בהתאם לכך. לכן, התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י הארגון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
אנו עומדים לרשותך, ומאחלים לך בהצלחה. 
הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.