כיסא גלגלים

מיצוי זכויות בביטוח הלאומי

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
1,200 ש"ח
קורס
חומרים

טרם נרשמת לקורס זה.


מיצוי זכויות בביטוח הלאומי

קורס מבוא לנושא מיצוי זכויות  בביטוח לאומי, זכויות רפואיות, סוגי ההטבות, ניהול תיק מול הביטוח הלאומי  ועוד.

הקורס מיועד לכל מי שחפץ להתמקצע ברזי הזכויות והחובות בביטוח הלאומי, משפטנים, עובדים סוציאליים, עובדי רווחה, אנשים עם מוגבלויות  ולאנשים בעלי זיקה לנושא.

15 נושאים
65 סרטונים
06:33 שעות

פתיח הרצאה ראשונה

קורס פרונטלי

4 שעות
מפגש אחד
מסלול בוקר/אחר הצהרים

קורס בזום

4 שעות
מפגש אחד
מסלול בוקר/אחר הצהרים

תכני הקורס

  • הכרת החוק, והתקנות הרלוונטיות.
  • עקרונות יסוד של חוק שוויון זכויות, חוק הביטוח הלאומי.
  • הכרת קצבאות שונות, כגון:  קצבת נכות כללית, קצבת ילד נכה, ניידות, שר”מ ועוד.
  • כיצד יש להיערך בניהול תיק מול הביטוח הלאומי.

העומדים בדרישות הקורס, יקבלו תעודת השתתפות בקורס מיצוי זכויות רפואיות בביטוח הלאומי​

בקשה לקבלת פרטים

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

מהווי הקורס

חוק הביטוח הלאומי

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013

טפסים לגמלת נכות כללית

תביעה קצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (טופס 7801)

בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (טופס 7842)

כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (טופס 7810)

כתב ויתור סודיות רפואית (טופס 7111)

טופס הצהרה על הכנסות של זכאי לקצבת נכות ובן/בת זוג (טופס 7843)

טפסים לגמלת לילד נכה

תביעה לגמלה לילד נכה (טופס 7821)

בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (טופס 7824)

כתב ויתור סודיות רפואית (טופס 7112)

בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (טופס 7828)

טפסים לגמלת ניידות

תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (טופס 8200)

בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (טופס 8220)

בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים (טופס 8261)

כתב ויתור סודיות רפואית (טופס 7115)

תביעה להטבות למחליפי רכב עם הלוואה עומדת (טופס 8201) 

טפסים לגמלאות שונות

תביעה למתן שיקום מקצועי (טופס 270)

בקשה לסיוע במענק למכשירים בתכנית השיקום (טופס 267)

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (טופס 7849)