ממוני תעסוקה

480.00

קטגוריות: ,

קורס ממוני תעסוקה

גוף ציבורי המעסיק 100 ומעלה, צריך למנות בארגונו “ממונה תעסוקה

על נותן השירות למנות בארגונו ממונה תעסוקה, או ממונה שוויון או אחראי על העסקת אנשים עם מוגבלות.

סוג המינוי הוא בהתאם להשתייכותו של נותן השירות למגזר הציבורי, הממשלתי, או הפרטי.

ייתכן ותאהב גם…