אשה בכסא גלגלים בראיון

ממוני תעסוקה

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
300 ש'ח
קורס
חומרים

טרם נרשמת לקורס זה.


גוף ציבורי המעסיק 100 ומעלה, צריך למנות בארגונו "ממונה תעסוקה"

מהות

ממונה תעסוקה הינו אדם האחראי לרכז את כל נושא העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון, לדאוג להתאמת מקום העבודה, ולסייע למעסיק לעמוד בדרישות הדין.

קהל יעד

הקורס מיועד לעובדי משאבי אנוש, רווחה, חינוך  ולאנשים בעלי זיקה לנושא.

ריכוז אקדמי

עורך הדין איתן עמרם

תכני הקורס

הכרת החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים.

עקרונות יסוד של חוק שוויון זכויות.

העסקת עובדים עם מוגבלות.

חסמים בהעסקת אנשים עם מוגבלות.

איסור אפליה בתעסוקה, צו הרחבה.

היבטים פלילים ואזרחים בעולם הנגישות.

העומדים בדרישות הקורס, יקבלו תעודת בוגר קורס "ממוני תעסוקה".