עובדים בהרצאה

הדרכת עובדים

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
300 ש'ח
קורס
חומרים

טרם נרשמת לקורס זה.


הדרכת עובדים בזכויות אנשים עם מוגבלות

ובמתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות

מהות

הכשרת עובדים במתן שירות נגיש לציבור הלקוחות עם מוגבלות.

קהל יעד

הקורס מיועד לעובדי משאבי אנוש, רווחה, חינוך  ולאנשים בעלי זיקה לנושא.

ריכוז אקדמי

עורך הדין איתן עמרם

תכני הקורס

איסור אפליית אדם עם מוגבלות, הזכות לנגישות.

מתן אפשרות לאדם עם מוגבלות גישה למקום ציבורי, לספק לו השירות או המוצר או הנאה מהשירות הציבורי, 

איסור קביעת תנאים מגבילים במישרין או בעקיפין בשימוש בשירות הציבורי בהנאה ממנו. 

חובת מתן שירות שיוויוני.

מתן שירות תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו, במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע התאמות הנדרשות בנסיבות העניין.

מתן שירות תוך שמירה על כבודו פרטיותו של הלקוח עם המוגבלות, מתוך יחס אדיב ומכובד, המאפשר קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני. 

מתן שירות אחיד,  כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לכלל הציבור, ולא בנפרד מהם.

אודות סוגי מוגבלויות השונות וכיצד יש לספק שירות לבעל מוגבלות על פי מוגבלותו.

אודות כללי התנהגות נאותים שיש לנהוג כלפי אנשים עם מוגבלות בעת מתן השירות, לרבות דרך ולשון הפנייה אליהם.

תפעול אמצעי העזר הרלוונטיים ותחזוקתם, מתן שירותי עזר או הזמנתם ותחזוקת ההתאמות.

המשתתפים בקורס יקבלו תעודה על השתתפותם בהדרכה במתן שירות לאנשים עם מוגבלות.

ההכשרה הינה בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

תוכן הקורס