סטודנטים בהרצאה

יועצים לדיני נגישות

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
1,450 ש'ח
קורס
חומרים

טרם נרשמת לקורס זה.


עם התפתחות הרבה בנושא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולאור ריבוי התקנות והתקנים השונים בנושא.

נדרשת התמחות ספציפית בנושא דיני הנגישות.

מטרות הקורס

קהל היעד

ריכוז אקדמי

ההכשרה כיועץ לדיני הנגישות משלבת בתוכה ידע רחב בתחום דיני הנגישות, המאפשרת לעוסקים בה לשלוט ברזי התחום, לייעץ לחברות ולפרטים, לכתוב חוות דעת משפטיות בנושא ולייצג נאמנה את לקוחותיהם שהם אנשים עם מוגבלות, תוך עיצוב הפסיקה בישראל.

הקורס מיועד לעורכי דין, מגשרים, יועצים משפטיים, עובדים בכירים בארגון בעלי יכולת הובלת תחום הנגישות בארגון.

עורך הדין איתן עמרם

נושאי הקורס

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התקנות והתקנים.

התייחסות בית המשפט לעקרון השוויון.

איסור אפליה והזכות לנגישות.

החובות החלות על נותני שירות בהנגשת המשרד, המידע והשירות לאנשים עם מוגבלות.

הנגשת המרחב הציבורי (מתו"ס), השפעת חוקי התכנון והבנייה ורישוי עסקים.

הנגשת שירותי האינטרנט, כולל הרביזיה החדשה שאושרה בספטמבר 2017

אכיפה ועונשין, פטורים והקלות.

מתודולוגיה לבניית תיק לקוח בנושא נגישות.

סקירת מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים, כתבי בית דין בנגישות ועוד.

סקרי נגישות השירות.

סקירת נהלים למתן שירות נגיש.

תביעות ייצוגיות בנושא הנגישות, הגדרת הקבוצה.

העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודת בוגר קורס "יועצים לדיני נגישות".

הקורס הינו בהתאם לחוק ולתקנות.